Conditions and rules

Internetveikala audums.lv pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

1. Vispārīgie noteikumi
1.1.
Saita īpašnieks un administrators ir SIA "Pick-up" Riga, Latvia.
1.2. Pasūtot preces caur internetveikalu www.audums.lv, Klients piekrīt preču pārdošanas Nosacījumiem (turpmāk - Nosacījumi), kas ir aprakstīti zemāk.
1.3. Minētie nosacījumi, kā arī Internet-lapā izvietotā informācija par Preci, ir publiska oferte saskaņā ar LR Civillikumu.
1.4. Attiecības starp Klientu un Pārdevēju regulē LR likumdošana.
1.5. Pārdevējs patur sev tiesības veikt izmaiņas minētajos Nosacījumos.
1.6. Savu piekrišanu minētajiem Nosacījumiem klients pauž, ieliekot ķeksīti pie «Es piekrītu lietošanas Nosacījumiem» un nospiežot pogu «Turpināt», kad izvēlas maksājumu, noformējot Pasūtījumu Saitā.

2. Reģistrācija saitā
2.1. Pasūtījuma noformēšana Klientam ir pieejama tikai pēc reģistrācijas Saitā.
2.2. Pārdevējs nenes atbildību par informācijas, ko klients sniedza reģistrācijas laikā, precizitāti un ticamību.
2.3. Klients apņemas neizpaust loginu un paroli, ko norādīja reģistrācijas laikā. Ja Klientam rodas aizdomas attiecībā uz viņa logina un paroles izpaušanu un iespēju, ka tos nesankcionēti izmanto trešās personas, Klients apņemas nekavējoties informēt par to Pārdevēju, nosūtot elektronisko vēstuli Klientu apkalpošanas dienestam. Vēstuli nepieciešams sūtīt no e-pasta adreses, kas tika norādīta reģistrācijas laikā.
 
3. Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņi
3.1. Klients var noformēt Pasūtījumu nosūtot e-mailu vai ar patstāvīgu noformējumu saitā.
3.2. Noformējot Pasūtījumu, Klients norāda sekojošu informāciju:

Klienta vai Pasūtījuma Saņēmēja vārds, uzvārds,(firmas nosaukums un rekvizīti)
Pasūtījuma piegādes adrese,
Kontakttālrunis,
Elektroniskā pasta adrese.

3.3. Pēc pasūtījuma noformēšanas Klientam tiek izsniegta informācija par viņa pasūtījuma statusu, preces daudzumu noliktavā, piegādes laiku un maksu. Statusi nozīmē, kādā dienestu apstrādes sistēmas etapā atrodas Pasūtījums, ko veicis Klients.
3.4. Ja Klients noformējis Pasūtījumu uz Preci tādā daudzumā, kas pārsniedz minētās Preces daudzumu Pārdevēja noliktavā, Pārdevējs informē par to Klientu, nosūtot viņam elektronisku paziņojumu. Paziņojums tiek nosūtīts uz elektroniskā pasta adresi, kas tika norādīta reģistrācijas laikā. Klientam ir tiesības piekrist apmaksāt un pieņemt Preci tajā daudzumā, kāds ir Pārdevēja rīcībā, vai arī anulēt doto Preces pozīciju no Pasūtījuma, vai arī kā alternatīvu risinājumu pieņemt Pārdevēja priekšlikumu par pasūtījuma apstrādes aizturi līdz brīdim, kad minētā Prece Pārdevēja noliktavā parādīsies vajadzīgajā daudzumā. Ja Klients nav saskaņojis savu darbību ar Pārdevēju 7 dienu laikā, Pārdevējs patur sev tiesības anulēt minēto Pasūtījumu.
3.5. Termiņš, kurā Klients saņem Pasūtījumu, ir atkarīgs no savlaicīgas Klienta veiktās samaksas par Pasūtījumu, piegādes adreses un reģiona, konkrētā piegādes Dienesta darba un nav tieši atkarīgs no Pārdevēja.
3.6. Informatīvajiem materiāliem, kas izvietoti saitā, ir uzziņas raksturs, un tie nevar nodot pilnīgu informāciju par Preces īpašībām un raksturlielumiem, ieskaitot krāsu, izmērus, tehniskos parametrus, formas utt. Gadījumā, ja Klientam rodas jautājumi par Preces īpašībām un raksturlielumiem, viņš pirms Pasūtījuma noformēšanas var vērsties pie Pārdevēja vai pasūtīt paraugu (ja paraugs ir paredzēts). Ja viņš ar šādiem jautājumiem nav vērsies, tad uzskatāms, ka viņam nav šaubu par preces īpašībām un tās ir akceptētās, veicot pasūtījumu.
3.7. Gadījumā, ja pasūtīto Preču Pārdevēja noliktavā nav, tai skaitā, no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības anulēt norādīto Preci no Klienta Pasūtījuma un informēt par to Klientu, nosūtot elektronisku paziņojumu uz adresi, kas tika norādīta reģistrācijas laikā.
3.8.Gadījumā, ja Klients atteicās no daļēji vai pilnībā apmaksāta Pasūtījuma, bet Pasūtījums vel netika izsūtīts un piegādāts, anulētā Pasūtījuma summa tiek atgriezta Klientam.

4. Piegāde
4.1. Dažu veidu preču piegādes teritorija ir ierobežota Latvijas Republikas robežās.
4.2. Pārdevējs dara visu, lai tiktu ievēroti Saitā norādītie piegādes termiņi, tomēr, neraugoties uz to, ir iespējamas aizkavēšanās piegādē no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
4.3. Preces nejaušas nozaudēšanas vai nejaušanas sabojāšanas risks pāriet pie Klienta brīdī, kad viņam tiek nodots Pasūtījums un kad Klients paraksta dokumentus, kas apstiprina Pasūtījuma piegādi.
4.4. Gadījumā, ja Pasūtījums netika piegādāts Klientam sakarā ar Pasūtījuma zudumu piegādes brīdī, Pārdevējs atlīdzina Klientam apmaksātas preces un piegādes izdevumus tikai saņemot Piegādes dienesta apstiprināto paziņojumu par Pasūtījuma zudumu.
4.5. Preču piegādes veidi ir norādīti Saitā sadaļā «Piegāde un Apmaksa».
4.6. Katra Pasūtījuma piegādes izmaksas tiek aprēķinātas, vadoties pēc tā svara, summas, piegādes reģiona un veida, dažreiz arī pēc apmaksas formas, un tiek norādītas Pasūtījuma pēdējā apstrādes etapā Saitā, kad tiek piestādīts rēķins apmaksai.
4.7. Piegādes laikā Pasūtījums tiek nodots Klientam vai personai, kura norādīta kā Pasūtījuma Saņēmējs. Gadījumā, ja Klients vai viņa norādītais Saņēmējs neatrodas uz vietas, Pasūtījums tiek izsniegts personai, kura uzrāda Pasūtījuma izvietošanu vai apmaksu apstiprinošu dokumentu.
4.8. Lai izvairītos no krāpniecības gadījumiem, kā arī, lai pildītu savas kā Pārdevēja saistības, kas norādītas punktā 4.6., apmaksātā Pasūtījuma piegādes laikā persona, kas īsteno Pasūtījuma piegādi, ir tiesīga pieprasīt Saņēmēja personu apliecinošu dokumentu, kā arī Pasūtījuma izdruku, kurā norādīti Klienta un Saņēmēja dati. Pārdevējs garantē Saņēmēja personīgās informācijas konfidencialitāti un drošību (skat. p.9.3.1.).

5.Preces apmaksa
5.1. Preces cena tiek norādīta Saitā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Gadījumā, ja tiek nepareizi norādīta Klienta pasūtītās Preces cena, Pārdevējs pie pirmās iespējas informē par to Klientu Pasūtījuma apstiprināšanai vai anulēšanai. Ja ar Klientu sazināties neizdodas, minētais Pasūtījums tiek uzskatītas par anulētu. Ja Pasūtījums tika apmaksāts, Pārdevējs atgriež Klientam par Pasūtījumu samaksāto summu.
5.2. Preces apmaksas veidi ir norādīti Saitā sadaļā «Piegāde un Apmaksa».
5.3. Pasūtījums tiek pieņemts apstrādei tikai saņemot visu Pasūtījuma summu Pārdevēja norēķinu kontā, ja nav noteikti citādi apmaksas veidi un noteikumi. Pasūtītā prece netiek rezervētā un Pārdevējs nevar garantēt Pasūtījumā norādītās Preces esamību Pārdēvēja noliktavā. Sakarā ar to var palielināties Pasūtījuma apstrādes laiks.
5.4. Apmaksas kārtība, izmantojot bankas norēķinu kartes, norādīta Saitā sadaļā «Piegāde un Apmaksa».
5.5. Pārdevējam ir tiesības piedāvāt Klientam atlaides uz Preci un aicināt viņu piedalīties bonusu programmā. Bonusu un atlaižu veidi un to aprēķināšanas kārtība un nosacījumi ir norādīti Saitā sadaļā «Atlaides un Dāvanas », un Pārdevējs var tos mainīt vienpusējā kārtībā.

6. Preces atgriešana
6.1. Klientam ir tiesības atteikties no pasūtītās Preces 14 dienu laikā, neskaitot pirkuma dienu, ja tā ir gabala prece. Iespēja atdot Preci atpakaļ pastāv tikai tad, kad Precei ir saglabāts tās ārskats, īpašības, oriģinālsis iepakojums, etiketes (ja tādas pastāv), ka arī un dokuments, kas apstiprina Preces iegādi pie Pārdēvēja.
6.2. Klientam nav tiesību atteikties no Preces ar noteikti individuālām īpašībām, ja norādīto Preci var izmantot tikai to nopirkušais Klients (audumu konkrēta metrāža, aizkari sašūtie pēc konkrētiem mērijumiem).
6.3. Gadījumā, ja Klients atsakās no Preces, saskaņā ar minēto Nolikumu p.6.1. Pārdevējs atmaksā atgriežamās Preces vērtību, atskaitot piegādes samaksas summu, ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs no Klienta ir saņēmis rakstisku iesniegumu apstiprināto ar klienta parakstu.
6.4. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības Likumu, Pārdevējs ir tiesīgs atteikties pieņemt Preci atpakaļ vai pieprasīt kompensāciju, ja Prece tika atdota atpakaļ bez tās oriģināla iepakojuma, iepakojums ir nopietni bojāts, norautas birkas (piemēram dzija vai diegi izpakoti vai audums sagriezts), ir redzami nenozīmīgi nolietojuma pēdas, piemēram, skrambas un līdzīgie defekti.
6.5. Klientam ir tiesības atgriezt neatbilstošas kvalitātes Preci izgatavotājam vai Pārdevējam un pieprasīt atpakaļ samaksāto naudas summu, kamēr nav beidzies garantijas laiks, derīguma termiņš vai arī, ja konkrēts laiks nav noteikts, saprātīgā termiņā, kas nepārsniedz divus gadus. Tāpat Klientam ir tiesības pieprasīt, lai neatbilstošas kvalitātes Prece tiktu apmainīta vai novērsti tās trūkumi.
6.6. Gadījumā, ja Klients atsakās no nekvalitatīvas preces un pieprasa atgriezt par preci samaksāto naudas summu, saskaņā ar minēto Nolikumu preces vērtību jāatgriež Klientam 10 dienu laikā no brīža, kad Pārdevējs saņem rakstisku Klienta iesniegumu ar parakstu.
6.7. Naudas līdzekļus ir jāatgriež Klientam veidā, kādu viņš izmantoja, norēķinoties par Pasūtījumu, vai arī pēc Klienta rakstiska iesnieguma šī naudas summa var tikt pārskaitīta veidā un uz rekvizītiem, ko norādījis Klients, ja vien Pārdevējam ir tāda iespēja.
6.8. Gadījumā, ja naudas līdzekļu atgriešana nenotiek vienlaikus ar preces atgriešanu Klientam, Pārdevējs norādītās summas atgriešanu, saskaņojot to ar Klientu, veic vienā no sekojošiem veidiem:

a) skaidrā naudā Pārdevēja atrašanās vietā;
b) pārskaitot atbilstošu summu uz Klienta norādīto bankas vai citu kontu.

7. Intelektuālais īpašums
7.1. Visa teksta informācija un grafiskie attēli, kas izvietoti Saitā, ir Pārdevēja un/vai viņa kontraģentu īpašums. Saitā izmantotās tirdzniecības markas un preču zīmju nosaukumi un logotipi ir to īpašnieku īpašums.

8. Garantijas un atbildība
8.1. Pārdevējs nenes atbildību par Klientam radītajiem zaudējumiem, kas radušies Saitā iegādāto Preču neatbilstošas lietošanas rezultātā.
8.2. Pārdevējam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas no viņa attiecībām ar Klientu izrietošās tiesības un pienākumus trešajām personām.

9. Personīgās informācijas konfidencialitāte un drošība
9.1. Reģistrējoties Saitā, Klients sniedz sekojošu informāciju:
 
Uzvārds, Vārds,(firmas nosaukums un rekvizīti)
elektroniskā pasta adrese,
tālrunis,
adreses Preču piegādei,
parole piekļuvei Saitam.

 
9.2. Klienta sniegtās un Pārdevēja saņemtās informācijas izmantošana:

Klienta reģistrācijai Saitā;
Savu saistību izpildei Klienta priekšā;
Saita darbības novērtēšanai un analīzei;
Pārdevēja rīkoto akciju uzvarētāja noteikšanai.

9.3. Pārdevējam ir tiesības nosūtīt Klientam reklāmas un informatīva rakstura paziņojumus. Ja Klients nevēlas saņemt sūtījumus no Pārdevēja, viņš var nosūtīt atteikumu pa e-pastu.
9.4. Pārdevējs apņemas neizpaust no Klienta saņemto informāciju. Par pārkāpumu netiek uzskatīts, ja Pārdevējs sniedz šo informāciju aģentiem un trešajām personām, kuras darbojas, pamatojoties uz līgumu ar Pārdevēju, lai izpildītu saistības Klienta priekšā.
9.5. Par saistību pārkāpumu netiek uzskatīta informācijas izpaušana, kas notikusi saskaņā ar pamatotām un pielietojamām Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.
9.6. Pārdevējs saņem informāciju par saita www.audums.lv apmeklētāja ip-adresi. Minētā informācija netiek izmantota apmeklētāja personības noteikšanai.
9.7. Pārdevējs nenes atbildību par ziņām, ko Klients sniedzis Saitā vispārpieejamā formā.

Klienta reģistrācijai Saitā;
savu saistību izpildei Klienta priekšā;
Saita darbības novērtēšanai un analīzei;
Pārdevēja rīkoto akciju uzvarētāja noteikšanai

10. Citi nosacījumi
10.1. Attiecības starp Klientu un Pārdevēju nosaka Latvijas Republikas likumdošana.
10.2. Gadījumā, ja Klientam rodas jautājumi vai pretenzijas, viņam jāvēršas Pārdevēja Klientu apkalpošanas dienestā pa tālruni vai caur Saitā esošo veidlapu «Sazinieties ar mums». Visus radušos strīdus puses centīsies atrisināt pārrunu ceļā. Ja vienošanos panākt neizdosies, strīds tiks nodots izskatīšanai LR tiesu instancēs saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu.
10.3. Ja tiesa atzīst par spēkā neesošu kādu no minēto Nosacījumu un noteikumu punktiem, tas nenozīmē, ka par spēkā neesošiem ir uzskatāmi arī pārējie punkti.